PRIVĀTUMA POLITIKA

Scan-Plast Latvia Privātuma Politikas, mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Lasīt vairāk -

Pievienotais fails: File iconPrivātuma politika Scan-Plast Latvia (532 kB)

Scan-Plast