Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana

piektdiena, 2022. gada 8. aprīlis

LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” īsteno projektu Nr. 3.1.1.5/19/A/049 “Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana”.

Tiek veikta ēkas Brīvības ielā 185 būvprojekta izstrāde, savukārt ēkas Brīvības ielā 187 būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tiek veikta būvprojekta ekspertīze, pēc kā tiks saņemts būvvaldes saskaņojums. Paralēli ir uzsākta iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrāde, lai uzreiz pēc būvvaldes saskaņojuma saņemšanas izsludinātu iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu.


Trulli


Scan-Plast