Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana

trešdiena, 2022. gada 1. jūnijs

LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” īsteno projektu Nr. 3.1.1.5/19/A/049 “Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana”.

Tiek veikta ēkas Brīvības ielā 185 būvprojekta izstrāde, savukārt ēkas Brīvības ielā 187 būvprojekta izstrāde ir pabeigta, kā arī ir veikta būvprojekta ekspertīze. Jūnija laikā plānots saņemts būvvaldes saskaņojumu. Paralēli ir izsludināta iepirkuma procedūra par būvdarbu veikšanu ēkai Brīvības ielā 187.


Trulli


Scan-Plast