Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana

pirmdiena, 2022. gada 3. janvāris

LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” īsteno projektu Nr. 3.1.1.5/19/A/049 “Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana”.

Tiek veikta abu ēku Brīvības ielā 185 un Brīvības ielā 187 būvprojektu izstrāde. Ēkas Brīvības ielā 187 būvprojekta izstrādi plānots pabeigt pirmo, pēc kā tiks veikta būvprojekta ekspertīze un saņemts būvvaldes saskaņojums. Pēc tam tiks uzsākta iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrāde, lai izsludinātu iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu.


Trulli


Scan-Plast