Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana

ceturtdiena, 2021. gada 28. oktobris

LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” īsteno projektu Nr. 3.1.1.5/19/A/049 “Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana”.

Pašlaik tiek veikta abu ēku Brīvības ielā 185 un Brīvības ielā 187 būvprojektu izstrāde. Ēkas Brīvības ielā 187 būvprojekta izstrādi plānots pabeigt pirmo (š.g. novembrī), pēc kā tiks veikta būvprojekta ekspertīze un saņemts būvvaldes saskaņojums. Pēc tam tiks uzsākta iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrāde, lai izsludinātu iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu.

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir iesniegti līguma grozījumi, kur cita starpā ir lūgta projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 2023. gada 31. decembrim.


Trulli


Scan-Plast