Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana

trešdiena, 2020. gada 20. maijs

2020. gada 30. aprīlī LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/049 “Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana” īstenošanu.
Projekta mērķis ir LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” esošās saimnieciskās darbības paplašināšana, pārbūvējot un uzbūvējot kompozītmateriāla (stikla plasta) izstrādājumu ražošanai, kas ir viedās specializācijas joma, nepieciešamās telpas Liepājā un radot jaunas darba vietas.

Scan-Plast Latvia specializējas stikla plasta izstrādājumu ražošanā. Uzņēmuma pamatdarbības nozare ar lielāko īpatsvaru apgrozījumā gan līdzšinēji, gan projekta īstenošanas rezultātā saskaņā ar NACE 2. red. klasifikatoru ir ‘Citu plastmasas izstrādājumu ražošana’ (klase 22.29).

Projekta rezultātā izveidotajās ēkās saimniecisko darbību veiks pats projekta iesniedzējs LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” darbības nozarēs, kas ietilpst RIS3 noteiktajā specializācijas jomā ‘Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas’.
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt esošo ražošanas ēku (jaunbūves pārbūve) un uzbūvēt jaunu ražošanas ēku, kopā izveidojot telpas 16 998.89 m2 platībā, kas atrisinās gan ražošanas kapacitātes problēmu (nodrošinās ražošanas procesa optimizāciju un paplašināšanu), gan ļaus optimizēt ražošanas izmaksas un ražot lielizmēra stikla plasta produktus Latvijā visu cauru gadu.

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir 3 037 672.24 EUR, no kuriem 45% jeb 1 366 952.51 EUR ir plānotais ERAF finansējums.
Projekta īstenošanas ilgums ir pilni 32 mēneši.


Trulli


Scan-Plast